Kalhygge

16 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 maj 2022 avseende ett område på totalt 16 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21898-2022

Anmälningsdatum

2022-05-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

16 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

11 Ha

Averkat

0 Ha