Kalhygge

4 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 maj 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21174-2022

Anmälningsdatum

2022-05-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha