Kalhygge

15 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 maj 2022 avseende ett område på totalt 15 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21005-2022

Anmälningsdatum

2022-05-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

15 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

10 Ha

Averkat

0 Ha