Kalhygge

0 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 maj 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21102-2022

Anmälningsdatum

2022-05-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha