Kalhygge

18 hektar i Norrtälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 18 hektar i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 60814-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

18 Ha

Föryngring

18 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha