Kalhygge

3 hektar i Huddinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 oktober 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Huddinge kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Huddinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fyndplats att ta hänsyn till.

Denna fornlämning kan dessutom vara svår att se ovan mark vilket gör det extra känsligt.

Detaljer

Anmälnings-id

A 49418-2023

Anmälningsdatum

2023-10-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun