Kalhygge

2 hektar i Huddinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 2 hektar i Huddinge kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Huddinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett par kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns boplats och fyndplats att ta hänsyn till.

Alla fornlämningarna kan dessutom vara svåra att se ovan mark vilket gör det extra känsligt.

Detaljer

Anmälnings-id

A 9951-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun