Kalhygge

4 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 augusti 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 34417-2023

Anmälningsdatum

2023-08-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun