Kalhygge

5 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 juni 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 25584-2023

Anmälningsdatum

2023-06-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun