Kalhygge

8 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 november 2022 avseende ett område på totalt 8 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 54124-2022

Anmälningsdatum

2022-11-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun