Kalhygge

2 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 september 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 39636-2022

Anmälningsdatum

2022-09-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun