Kalhygge

2 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 september 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 36990-2022

Anmälningsdatum

2022-09-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun