Kalhygge

9 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 juli 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30417-2022

Anmälningsdatum

2022-07-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun