Kalhygge

12 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 april 2022 avseende ett område på totalt 12 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17020-2022

Anmälningsdatum

2022-04-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

12 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun