Kalhygge

11 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 april 2022 avseende ett område på totalt 11 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Utö socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns grav - uppgift om typ saknas att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17023-2022

Anmälningsdatum

2022-04-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

11 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

11 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun