Kalhygge

3 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 mars 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Österhaninge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hög att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 13142-2022

Anmälningsdatum

2022-03-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun