Kalhygge

0 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 71475-2021

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun