Kalhygge

10 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 10 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Ornö socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett par kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 40205-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

8 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun