Kalhygge

11 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 oktober 2023 avseende ett område på totalt 11 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 50184-2023

Anmälningsdatum

2023-10-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

11 Ha

Föryngring

11 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun