Kalhygge

6 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 oktober 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 48839-2023

Anmälningsdatum

2023-10-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun