Kalhygge

5 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 mars 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 13794-2023

Anmälningsdatum

2023-03-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun