Kalhygge

1 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 december 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Adelsö socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fornlämningsliknande lämning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 60728-2022

Anmälningsdatum

2022-12-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun