Kalhygge

6 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 6 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1553-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun