Kalhygge

4 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 november 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 56885-2023

Anmälningsdatum

2023-11-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun