Kalhygge

11 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 april 2023 avseende ett område på totalt 11 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Grödinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fornborg att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 18956-2023

Anmälningsdatum

2023-04-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

11 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

11 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun