Kalhygge

3 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 april 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Grödinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gravfält att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 16483-2023

Anmälningsdatum

2023-04-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun