Kalhygge

3 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1347-2023

Anmälningsdatum

2023-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun