Kalhygge

5 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Grödinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns kolningsanläggning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1368-2023

Anmälningsdatum

2023-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun