Kalhygge

14 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 januari 2023 avseende ett område på totalt 14 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 695-2023

Anmälningsdatum

2023-01-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

14 Ha

Föryngring

14 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun