Kalhygge

0 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 oktober 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 48667-2022

Anmälningsdatum

2022-10-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun