Kalhygge

4 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 september 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 38196-2022

Anmälningsdatum

2022-09-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun