Kalhygge

11 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 maj 2022 avseende ett område på totalt 11 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21358-2022

Anmälningsdatum

2022-05-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

11 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

11 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun