Kalhygge

12 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 november 2023 avseende ett område på totalt 12 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 52356-2023

Anmälningsdatum

2023-11-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha