Kalhygge

1 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 oktober 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 49388-2023

Anmälningsdatum

2023-10-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha