Kalhygge

0 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 juni 2023 avseende ett område på totalt 0 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 24499-2023

Anmälningsdatum

2023-06-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha