Kalhygge

15 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 januari 2023 avseende ett område på totalt 15 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Österåker socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fornlämningsliknande bildning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3914-2023

Anmälningsdatum

2023-01-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

15 Ha

Föryngring

15 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha