Kalhygge

1 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 oktober 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 46692-2022

Anmälningsdatum

2022-10-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha