Kalhygge

5 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 augusti 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31575-2022

Anmälningsdatum

2022-08-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha