Kalhygge

6 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 april 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17196-2022

Anmälningsdatum

2022-04-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

6 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha