Kalhygge

2 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 2 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Roslags-Kulla socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fornlämningsliknande lämning, stensättning och röse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 37452-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha