Kalhygge

376 hektar i Kiruna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av fjällnära skog registrerad 20 juni 2023 avseende ett område på totalt 376 hektar i Kiruna kommun, Norrbottens län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Karesuando socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns övrigt att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 27056-2023

Anmälningsdatum

2023-06-20

Skogstyp

Fjällnära skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

376 Ha

Föryngring

376 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun