Kalhygge

950 hektar i Gällivare

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av fjällnära skog registrerad 31 augusti 2022 avseende ett område på totalt 950 hektar i Gällivare kommun, Norrbottens län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 36345-2022

Anmälningsdatum

2022-08-31

Skogstyp

Fjällnära skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

950 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

950 Ha

Averkat

0 Ha