Kalhygge

1 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 maj 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Nottebäck socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 18896-2022

Anmälningsdatum

2022-05-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha