Kalhygge

9 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 februari 2024 avseende ett område på totalt 9 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 7450-2024

Anmälningsdatum

2024-02-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

9 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun