Kalhygge

7 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 januari 2024 avseende ett område på totalt 7 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3373-2024

Anmälningsdatum

2024-01-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun