Kalhygge

8 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 januari 2024 avseende ett område på totalt 8 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3268-2024

Anmälningsdatum

2024-01-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun