Kalhygge

13 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2024 avseende ett område på totalt 13 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1024-2024

Anmälningsdatum

2024-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

13 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

13 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun