Kalhygge

10 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 november 2023 avseende ett område på totalt 10 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 57038-2023

Anmälningsdatum

2023-11-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

10 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun