Kalhygge

6 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 oktober 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 47084-2023

Anmälningsdatum

2023-10-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun