Kalhygge

4 hektar i Vimmerby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 augusti 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Vimmerby kommun, Kalmar län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vimmerby socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns kolningsanläggning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 38851-2023

Anmälningsdatum

2023-08-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun